Loading...

Ga naar Brussel

Geen doden meer door migratie! Alle rechten voor alle mensen!

Europese grenzen zijn dodelijk. 

Meer dan achtentwintigduizend mensen zijn sinds 2014 omgekomen bij hun poging Europa te bereiken of tijdens hun tocht  via de europese binnengrenzen. Sinds 1993 loopt dit aantal overlijdingen op tot negenenveertigduizend. Zij zijn afkomstig uit Afrika, Azië en het Midden-Oosten en sterven vooral in de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan; maar ook in de Balkan, in de Alpen, in het Kanaal, in de Bidasoa aan de voet van de Pyreneeën en in andere grensgebieden.

Diegenen die erin slagen deze grenzen over te steken, werk te vinden en bijdragen tot de ontwikkeling van de Europese samenlevingen,  overleven vaak vele jaren zonder enige rechten of de nodige  papieren. Zonder die noodzakelijke papieren hebben zij geen enkele toegang tot hun meest fundamentele rechten, zoals gezondheidszorg of justitie. 

Deze  situaties, verdwijningen en sterfgevallen worden door de overgrote meerderheid van de bevolking niet opgemerkt. Evenmin is de publieke opinie ervan bewust dat de Europese Unie zijn verantwoordelijkheid heeft voor deze sterfgevallen, door hen het recht te ontnemen om zich vrij en veilig te bewegen via de Europese staten in hun migratietocht, en daarbij hun basische rechten weigert te erkennen. 

Het recente drama van de Oekraïense oorlogsvluchtelingen, voegt zich bij deze migratiestromen  van onder dwang ontheemde mensen over de hele wereld.

Wij zijn verheugd over het buitengewone onthaal van de Europese Unie aan de miljoenen Oekraïense mensen die de oorlog ontvluchten, door hun situatie onmiddellijk te regulariseren, en wij zijn van mening dat het tijd is dat men dezelfde maatregelen  toepast voor alle migranten en vluchtelingen.

Voorstel

Met het oog op deze situatie stellen wij voor om in Brussel een protestactie te organiseren met verschillende Europese organisaties die opkomen voor de mensenrechten van vluchtelingen en migranten

Wij willen dat dit initiatief een beweging consolideert die de verantwoordelijkheid van de Europese regeringen voor deze sterfgevallen permanent aan de kaak stelt, alternatieven voorstelt en het Europese geweten wakker schudt.

Wij zullen op 30 september en 1 oktober 2022 naar het politieke hart van Europa, Brussel, marcheren. Wij stellen voor aan collectieven, organisaties en individuen uit Europa maar ook uit de landen van herkomst van migranten, om zich bij ons aan te sluiten.

De slogan is “Rights-No Deaths”.Wij willen naast de doden ook het lijden aan de kaak stellen van deze mensen zonder papieren die. Leven betekent leven met rechten.

Doelstellingen

Onze doelstellingen zijn:

  • De Europese Unie veroordelen als verantwoordelijke voor het migratiebeleid dat deze sterfgevallen veroorzaakt. 
  • Eisen dat de Europese instellingen – Commissie, Raad en Parlement – concrete maatregelen nemen om de mensenrechten van migranten en vluchtelingen te waarborgen, waaronder het recht om zich vrij en veilig te verplaatsen. En dat de maatregelen een intersectioneel perspectief omvatten dat rekening houdt met gender en rechten.
  • De oorzaken aan de kaak stellen die mensen dwingen te migreren.
  • De Europese bevolking bewust maken van deze situatie.
  • Duidelijke regularisatiecriteria verkrijgen voor mensen die in de Europese Unie wonen, met een evaluatie van de gevallen door een onafhankelijke commissie.
  • Consolidatie van het internationale netwerk van aanklachten en solidariteit met migranten en vluchtelingen.