Laten we onze krachten bundelen om van de Europese Unie en de regeringen van haar lidstaten, een beleid te eisen dat een einde maakt aan de verdwijningen en sterfgevallen op de migratieroutes, dat er veilige routes worden vrijgemaakt , en dat men de administratieve situaties regulariseert van degenen die al zijn aangekomen!

Zie het lidmaatschapsformulier voor organisaties onderaan. Doe mee aan de mars naar Brussel 2022. Rights-No deaths!

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.